En effektiv lagbevakning

Med hjälp av Lagportalen får du en enkel och kraftfull lagbevakning. Via Lagportalen har du möjlighet till lagbevakning av all svensk lagstiftning som berör din verksamhet. Vi bevakar också EU-lagstiftning och ett antal övriga nationella lagstiftningar så som Norge, Danmark och Finland etc.

Lagbevakningstjänsten Lagportalen är anpassad till er som vill lägga mindre tid på lagbevakningen och vill lägga större fokus på att effektivisera arbetet och få ut informationen i verksamheten. Med hjälp av Lagportalen får du en komplett lagbevakningstjänst med en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och samtidigt ett effektivt stöd för att genomföra lagefterlevnadskontroller. Dvs. kontrollera att er verksamhet efterlever lagstiftningen.

Lagportalen

I Lagportalen får du ett enkelt men kraftfullt systemstöd för att säkerställa att ni bevakar EU-lagstiftning, lagar, förordningar och föreskrifter som är nödvändiga för ert företag. Du får också med en användarvänlig funktion för lagefterlevnadskontroll.

Med Lagportalen får du månatliga uppdateringar om de förändringar som skett. Du har möjlighet att fördela ut informationen ut i verksamheten och säkerställa att dessa mottagits via kvittenser. För att säkerställa att verksamheten efterlever lagstiftningen har ni färdiga checklistor som används vid kontrollerna. Checklistorna kan ni anpassa utifrån verksamheten.

Lagportalen finns i tre versioner vilket gör att din verksamhet kan välja den lösning som passar er bäst. Läs mer om Lagportalen och våra priser under ”Lagbevakning”.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.